Om galan

Folk & Världsmusikgalan vill höja genrens status, uppmärksamma dess främsta artister och aktörer samt bjuda publik och medverkande på en årligen återkommande, oförglömlig fest.

Vi vill med galan låta än fler lyssnare ta del av vår genres stora bredd, höga musikaliska kvalitet och den fenomenala lust som kännetecknar folk- och världsmusiken. Genom nomineringar, priser och uppmärksamheten kring galakvällen vill vi skapa större möjligheter för vår genres artister att nå nya arrangörer och en större publik både i Sverige och utomlands. Folk & Världsmusikgalan vill också vara en samlingspunkt som ska föra genrens olika aktörer närmare varandra. Folk & Världsmusikgalan utgår från en bred definition av folk- och världsmusik. Både musik, sång och dans, liksom alla kulturer i Sverige som lägger vikt vid bevarande och förnyelse av äldre tiders traditioner, är välkomna. Vi vill slå vakt om rottrådar bakåt och närvaro i dag, med en blick mot framtiden.

Arrangörer av galan 2018: Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Kulturens, Eric Sahlström Institutet, Sveriges Spelmäns RiksförbundSvenska Folkdansringen och Kulturens bildningsverksamhet i samarbete med och med stöd av Musikverket, Linköpings folkmusikförening, Musik i SydRegion Gävleborg, NorrlandsOperan, Länsmusiken i StockholmRegion Halland, Folkmusikens Hus, Equality and Plurality On Stage EPOS, STIMMusikcentrum Riks med flera.