SEMINARIEPROGRAMMET:

Här är allt som händer i Skellefteå 14-15 april. För att ta del av allt detta behövs en festivalbiljett.

Fredag 14/4

Seminarier och kringaktiviteter under Folk & Världsmusikgalan samordnas av Kulturens Bildningsverksamhet.

13.30 – PASSING ON OUR MUSICAL HERITAGE
Föreläsning + workshop
Wood Hotel

ICH North – passing on our musical heritage är ett treårigt, gränsöverskridande, nordiskt folkmusikprojekt med syfte att på ett hållbart sätt synliggöra, återuppliva och överföra vårt musikaliska immateriella kulturarv i norra Norden till nya grupper och kommandegenerationer. I denna föreläsning presenteras projektets fem work packages, planerade aktiviteter och insatser i några av dessa paket samt på vilka sätt du som ideell eller professionell utövare kan delta i projektet.

I den efterföljande workshopen jobbar vi med det immateriella kulturarvet från norra Sverige, Finland och Norge utifrån olika perspektiv, till exempel det sociala och musikaliska samspelet, metoder för kunskapsöverföring, arkivarbete med mera.

ICH North drivs av Kulturens, KulturÖsterbotten, Norges arktiska universitet UiT, Västernorrlands Museum, Yrkeshögskolan Centria och Yrkeshögskolan Novia. Projektet finansieras av Interreg Aurora.

Arr: KULTURENS

15:00 DANSFORUM
Trappscenen

RFoD bjuder in representanter från den folkliga dansens många hörn och undersöker områdets strukturella behov. Dansforum under Folk & Världsmusikgalan 2023 är en fortsättning på möten och dialog under 2022. Välkommen att bidra med din kunskap och dina erfarenheter!

Arr: RFoD

15:00 BUSKSPEL & MINGEL
Södra foajén

16:00 WORKSHOP ROBERT MARKSTRÖM
Wood Hotel

Oavsett om du är nybörjare, erfaren eller bara nyfiken är du välkommen till denna berättarworkshop. Vi går igenom grunderna i vad som gör att en berättelse levande och gör praktiska övningar därtill. Ledare Robert Markström, nationell genreutvecklare för teater och berättande för Kulturens Bildningsverksamhet.

Arr: KULTURENS

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

17:15 JÖRGEN STENBERG
Scen 2

Konsert med Jörgen Stenberg, skogssamisk jojkare, kulturarbetare, berättare och renskötare från Malå, där han berättar om sin musikaliska tradition och det världsarv som jojken utgör. Jörgen vann jojkdelen av Sámi Grand Prix i år. Han har fått Umeå Sameförenings hederspris för sina insatser för den umesamiska jojken.

Arr: Burträsksvängen i samarbete med KULTURENS

©Fotograf Heléne, Falun

17:30 WORKSHOP MARIA JONSSON
Trappscenen

Maria Jonsson, riksspelman på västerbottenslåtar, lär ut sina favoriter från Västerbotten. Hennes repertoar är som ett folkmusikaliskt smörgåsbord innehållande allt från kärva inlandspolskor till tjusiga kadriljer.

Arr: Burträsksvängen i samarbete med KULTURENS

18:00 – FÖRFEST
Södra foajén

19:30 OM LAPPSPELMANNENS SORGELIGA DÖD
Scen 2

Den här historien är dessvärre sann. En spelman dödade en annan. Offret räknades som en särdeles känd och begåvad storspelman så händelsen blev vida omtalad. Han hette Johannes Renström (1857–1886) född och uppväxt i Skellefteå men som vuxen utan varaktig bostadsort. I folkmun kallades han allmänt ”Lappojken”. ”Lapp” – för att det var så man sade om samer på den tiden och ”pojken” för han var så ovanligt liten till växten.

Spelmannen och berättaren Thomas Andersson låter oss följa Lappojkens livsöde i ord och ton i denna timslånga och hyllade berättarföreställning vars titel är hämtad från en visa diktad efter dråpet.

Arr: Burträsksvängen i samarbete med KULTURENS

Lördag 15/4

08:30 BRANSCHFRUKOST
Wood Hotel

Arr: RFoD

11:00 MINGELMÄSSA
Södra foajén

11:15 FOLK.NU
Seminarium
Scen 4

Folk.nu, nationell evenemangsportal för evenemang inomfolk, världsmusik och dans lanserades av Riksförbundet för Folkmusik och Dans 2022. Nu utvecklar vi portalen med nya, förbättrade funktioner och lägger till en portal för turnésamarbeten som kan administreras digitalt. Musiker, arrangör, producent, bokare eller bara nyfiken – välkommen!

Arr: RFoD

11:30 GEST U RUM (FÖRA VIDARE) THOMAS ANDERSSON
Trappscenen

Här vrider och vänder vi på begreppet Muntligt Berättande, en konstform som vilar på traditionell grund. Samtalsledare är Robert Markström, teaterchef i Luleå med stor erfarenhet i ämnet. Det har också Thomas Andersson, spelman, muntlig berättare och Burträskare, som är den andre som befolkar scenen. Efterhand hoppas vi att frågor uppstår och att ni vill ställa dem eller på annat sätt göra er delaktiga.

Arr: KULTURENS

11:30 FOLKDANS!
Kulturtrappan

De lokala danslagen Guldstalaget (bilden) och Bygdsiljums Folkdanslag håller en workshop i danser från Västerbotten och det hela avslutas med en dansuppvisning.

Arr: Burträsksvängen i samarbete med KULTURENS

12:00 HÅLLBARA KONSTNÄRSKAP INOM GLOBAL MUSIK
Seminarium
Wood hotel

Utövare inom folk- och världsmusik har ofta både ett lokalt och
globalt fokus samtidigt som tradition och nytänkande balanseras inom
ett specifikt uttryck. Vad krävs av frilansande musiker inom dessa
genrer för att nå ut? Hur kan man bygga hållbara modeller för sin
verksamhet och omvärld, och har vi i Sverige rätt strukturer på plats
för att främja konstnärlig utveckling inom folk- och världsmusik?

Välkommen till ett samtal om hållbara konstnärskap som utgår från
två musiker som är nominerade i Folk & Världsmusikgalan 2023!

Deltagare:
Anna Wikenius är sångerska och låtskriverska i vokalgruppen Kongero
som uppmärksammats internationellt och blivit utvald till official
showcase på bl.a. Folk Alliance International, APAP och Bourse Rideau.
Utöver frilans arbetar Anna deltid som studierektor på Kungl
Musikhögskolans folkmusikinstitution samt undervisar i
entreprenörskap, konsertpraktik och sång. Kongero är nominerad till
årets grupp på Folk & Världsmusikgalan 2023.
Rostam Mirlashari är musiker, sångare och bandledare till bl.a.
gruppen Golbang. Genom sitt engagemang i föreningen Farhang producerar
han Kista Världsmusikfestival och vid 2023 års Folk & Världsmusikgala
är Rostam nominerad i kategorierna årets traditionsbärare samt årets
utgåva för albumet ”Rozhnak”, med baluchisk musik.
Johannes Geworkian Hellman (vevlira), utgör ena halvan i duon Symbio.
Tillsammans med kollegan LarsEmil Öjeberget (dragspel) har de
etablerat sig på folk- och världsmusikscenen och turnerat i över 20
länder, bland annat som Sveriges Radios representanter på EBU Radio
Folk Festival i Tyskland. Med tredje och senaste albumet ”Endeavour”
är Symbio nominerad till årets utgåva på Folk & Världsmusikgalan
2023.

Arr: Musikalliansen

12:15 EN STORSPELMAN I TID OCH RUM
Föreläsning
Scen 4

År 1872 föddes storspelmannen Karl Viktor Burman i byn Ljusvattnet, Burträsk. Han är en av de mest betydelsefulla traditionsbärarna i norr och ett kulturarv som delas av Norr- och Västerbotten. Hans spelmansgärning går ej att överskatta. Bosatt på flera ställen i våra båda grannlän spred Burman både låtar och en oerhört entusiastisk attityd till folkmusiken, något vi i senare generationer märker av och är tacksamma över.

Här kan ni ta del av hans liv och leverne under en föreläsning av spelmännen Mats Nordström och Staffan Lundmark.

Arr: Västerbottens Spelmansförbund i samarbete med KULTURENS

13:00 DANSA KORSKADRILJ
Workshop
Kulturtrappan

Att dansa kadrilj var en nymodighet i början av 1800-talet och ersatte polskan som första och viktigaste dans på bröllopen. Gick kadriljen väl så blev äktenskapet lyckosamt. Oftast dansades kadriljerna i Norr- och Västerbotten på två linjer – här blir det dubbelt så många dansare och uppställning i fyrkant. När Korskadriljen skulle dansas 1929 var det så speciellt att man till och med annonserade om det. Här är det Luleå Hembygdsgille som dansar och lär ut.

Arr: Burträsksvängen i samarbete med KULTURENS

13:00 REKRYTERING AV UNGA
Föreläsning
Trappscenen

Ungdomsorganisationen Folk You bjuder in till en föreläsning med öppen diskussion och frågestund om hur föreningar och verksamheter kan arbeta med föryngring och rekrytering av unga. Moderator är Ina Molin, slagverkare och verksamhetsledare på Folk You.

Arr: Folk You

13:15 EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR – ETT SAMTAL
Wood Hotel

Gör vi alla lika, gör vi alla olika? Under 2021 initierade Eric Sahlström Institutet samtal med skolor som har folkmusikutbildningar på eftergymnasial nivå (steget innan högskola/ universitet). Ganska snart insåg vi att utbildningsväsendet skulle gynnas av mer samverkan. Under 2022 kartlades alla utbildningarna och nu har vi startat ett nätverk. Under galan får vi en bra möjlighet att träffas på riktigt. Vilka utmaningar finns på de olika skolorna? Vilka huvudinriktningar? Bredd? Spets?

Ett panelsamtal mellan de eftergymnasiala folkmusikutbildningarna som kan vara bra att ta del av även för dig som planerar att söka i framtiden.

Arr: Eric Sahlström Institutet

14:30 VÄRLDSMUSIK – ELLER VADÅ?
Trappscenen

Uttrycket världsmusik har använts sedan 60-talet men under 80-talet började det hårdlanseras för att benämna musik från hela världen med någon slags koppling till folkmusik, traditionell musik, roots music, ethnomusik och allt annat som man tyckte var svårdefinierat. Det blev enklare att marknadsföra denna musik tyckte en del. Många debatter och andra sammankomster har stött och blött detta uttryck för att avgöra huruvida det är bra eller inte alls representativt. RFoD startar en serie samtal – RFoD Talks – och först blir ett tema om just begreppet världsmusik.

Dan Lundberg, musiker, musikvetare och författare liksom generaldirektör för Musikverket (bilden ovan), har intresserat sig för världsmusikbegreppet. Han kommer att moderera en panel av bland andra musiker, kulturutövare, bokare och producenter. Vi ser fram mot en givande diskussion i detta både älskade och hatade ämne!

Panel:
Lotta Johansson
Katarina Barruk
Ebo Krdum
Ale Möller
Osiel Ibáñez

Arr: RFoD

14:30 OM TRADITIONSMUSIK OCH SKAPANDE
Scen 4

Västerbottniske riksspelmannen och nyckelharpisten Daniel Pettersson föreläser om hur traditionellt material kan utgöra en bas för kreativitet, konstnärligt arbete och nyskapande. Han berättar om hur gamla handskrivna spelmansböcker, dans, instrumentbygge, skriftliga och klingande källor samverkar iskapandeprocessen när spelmannen levandegör kulturarvet.

Arr: Burträsksvängen i samarbete med KULTURENS

15:00 ÅTERHÄMTNING, ÅTERSTART OCH ÅTSTRAMNING
Wood Hotel

Hur mår det idéburna kulturlivet just nu? Ideell kulturallians projekt Kapillärkraft har samlat idéburna kulturföreningar över hela landet för nätverksmöten. Mötena har varit en arena för kunskapsproduktion, erfarenhetsutbyte och diskussioner kring gemensamma utmaningar och återstartsstrategier efter pandemin. Välkommen till en workshop där projektledaren Rakel Gunnemark sammanfattar erfarenheterna från projektet för att möta utmaningarna vi står inför.

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för föreningar inom ideell kultursektor. Vi verkar för att synliggöra de stora kulturella samhällsinsatser som idéburna organisationer gör, för att öka kunskapen om sektorns förutsättningar och behov av utvecklingsinsatser.

Arr: Ideell Kulturallians

15:30 WÄSTERBOTTN FOLKBAND
Kulturtrappan

Wästerbottn Folkband är en satsning där unga musiker från länet fått träffas och repa på olika orter i Västerbotten. De inspireras av professionella musiker/pedagoger och är förstås framtidens folkmusiker. Bakom satsningen står Region Västerbotten, Skellefteå, Umeå och Lycksele kommuner, KULTURENS samt Burträsksvängen och Västerbottens Spelmansförbund.

Under Folk & Världsmusikgalan kommer folkbandet förutom denna konsert även spela till dans.

Arr: Burträsksvängen i samarbete med KULTURENS

16:00 VISOR FRÅN VÄSTERBOTTEN
Workshop
Wood Hotel

Vackra eller underfundiga visor från Västerbotten, vi trallar favoritpolskor och gör kanske någon liten utflykt till såväl andra landskap som länder. Sigrid Gregersdotter Ottosson, bosatt i Brattsbacka, Västerbotten. Uppvuxen med folkmusik och ägnar sig framför allt åt vissång och trall. Sigrid är både musiklärare och utövande artist. Aktuell med bland annat föreställningarna ”Jag bär hela jorden med min sång” och ”Klanger från kvinnornas bruk”.

Arr: Burträsksvängen i samarbete med KULTURENS

16:30 PANELSAMTAL OM NÄTVERKANDE
Trappscenen

Hur bygger en sitt nätverk? Är det viktigt med ömsesidigt utbyte? Hur tillvaratas kontakter? Nätverkande är ett viktigt verktyg som kan öppna upp för nya möjligheter och någonting som många av oss gör kontinuerligt. Panelsamtalet kommer att beröra såväl utmaningar som tips och idéer på hur nätverkande kan bli roligt, inspirerande och givande.

I samtalet: Lotta Johansson, Natalie Knutzen och Nina Nordvall Vahlberg. Moderator: Sofia Högstadius.

Arr: EPOS – Equality and Plurality On Stage.

 

16:30 ANDREAS RISAN – KONSERT MED BERÄTTANDE
Scen 4

Folkmusiken slog rot i mig när jag var i tonåren. Innan hade jag spelat mest klassiskt och jag minns hur annorlunda och kul det var att spela på gehör och utan noter. Det är rytmerna och svänget jag älskar i den svenska folkmusiken, olika polskevarianter, schottis, vals, polka, polkett, och hambo. Jag kommer att bjuda på alla dessa olika former i låtar från Västerbotten. Jag kommer att berätta om mig själv, låtarna och människor runt omkring som betytt mycket för mig inom folkmusikens värld. Jag önskar er alla en stund där kroppen, själen och sinnena får njuta av folkmusikens underbara värld.

Andreas är uppvuxen i Skellefteå och har bland annat studerat på Eric Sahlström Institutet, Malungs folkhögskola och också varit i Norge och tagit lektioner i hardangerfela för dansspelmannen Sigmund Eikås.

Arr: Burträsksvängen i samarbete med KULTURENS

19:00 GALAKONSERT
Scen 1

21:00 EFTERFEST
Södra Foajén

FREDAG-LÖRDAG

SPEL TILL DANS

Här framträder bland andra Umeå och Skellefteå spelmanslag, Sorsele spelmän, Broparkens Spelmadammer (bilden), Mäkt, Wästerbottn Folkband och Ukuleleorkestern.

Seminarier och kringaktiviteter under Folk & Världsmusikgalan samordnas av Kulturens Bildningsverksamhet.