Vill du bli partner?

Folk & Världsmusikgalan är en unik organisation i och med att så många är partners i projektet. Galan drivs av Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Kulturens Bildningsverksamhet, Eric Sahlström Institutet, Svenska Folkdansringen, Sveriges Spelmäns Riksförbund och Sveriges Radio – 2017 med stöd av Helsingborgs stad, Dunkers Kulturhus och Musik i Syd.

Förutom dessa finns ett 20-tal partners som alla bidrar på olika sätt. Det kan vara stora nationella organisationer men också små lokala föreningar. Somliga lägger mycket pengar, andra kanske bara ideellt arbete under ett enda år.

Du som vill vara med kan alltså bidra på olika sätt. med pengar och/eller arbetsinsatser, med egna arrangemang och/eller marknadsföring.

Det galan kan erbjuda i gengäld är:

  • Fribiljetter
  • Namn eller logga på trycksaker
  • Större eller mindre gratisannonser i programbok och på hemsida
  • En chans att synas i ett stort och viktigt musikaliskt sammanhang

Det du kan erbjuda är:

  • ekonomiskt stöd
  • insatser i arbetsgrupper
  • marknadsföring av galan
  • arbetsinsatser under galan
  • egna aktiviteter i samband med galan

Mer pengar och arbetsinsatser ger förstås mer förmåner.

Är du intresserad av att engagera dig i galan så hör av dig till projektledare Niclas Lindblad – niclas.lindblad@rfod.se. Välkommen!