Vill du bli partner?

Ta chansen att bidra till folk- och världsmusikens största årliga gemensamma event och synas i ett positivt sammanhang.

Folk & Världsmusikgalan samlar en stor mängd organisationer. Galan projektleds av RFoD och arrangeras i samråd med Sveriges Spelmäns Riksförbund, Eric Sahlström Institutet, Svenska Folkdansringen, Kulturens, Folkmusikens Hus, Folk You, Kultur Gävleborg, Musik Hallandia, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen, Musik i Syd, Scenkonst Västernorrland och Norrlandsoperan.
Förutom dessa brukar ett större eller mindre antal partners vara engagerade i arbetet med respektive gala. Det kan vara stora nationella organisationer men också små lokala föreningar. Somliga lägger mycket pengar, andra kanske bara ideellt arbete under ett enda år. Du som vill vara med kan lltså bidra på olika sätt, med pengar och/eller arbetsinsatser, med egna arrangemang och/eller marknadsföring.
Det galan kan erbjuda är:
• Fribiljetter
• Namn eller logga på trycksaker
• Större eller mindre gratisannonser i programbok och på hemsida
• En chans att synas i ett stort och viktigt musikaliskt sammanhang.
Det du kan erbjuda är:
• ekonomiskt stöd
• insatser i arbetsgrupper
• marknadsföring av galan
• arbetsinsatser under galan
• egna aktiviteter i samband med galan
Mer pengar och arbetsinsatser ger förstås mer förmåner.
Det pågår diskussioner kring hur Folk & Världsmusikgalan skall arrangeras i framtiden så exakt hur upplägget kommer att bli framöver är inte klart. Är du intresserad av att engagera dig i galan 2021 eller längre fram så hör av dig till info(at)folkgalan.se.