Seminarieprogram

Seminarieprogram lördag 14 mars

SEMINARIEPROGRAMMET INSTÄLLT!

Läs gärna i galans programbok som går att hitta här

Program Stallet:

10.30 – 11.30 RENÄSSANS FÖR FOLKDANS

Prova, lyssna och lär! Historiska danser möter nutiden i folkdans. Finns likheter? Varför finns likheter och finns dessa likheter runt om i världen? En spännande odyssé med både teori och praktik. Genom att prova på några av våra historiska danser kommer du  kanske känna igen något i en dans som du i din förening dansar just nu. Kom till  Svenska Folkdansringens workshop. Föreläsare och instruktörer är Fredrik Bergh och medlemmar från Folkdansgillet Kedjan i Stockholm.

11.45-13.00 ”DANCING DOTS” OCH ”FOLK SONG LAB”

Välkommen till folkmusikinstitutionens (KMH) framtidsverkstad,där vi bland annat laborerar med ”dansande prickar” och folksångsimprovisation.Här får du en inblick i vad vi sysslar med på institutionen just nu. Kom och var med både på workshop och interaktiv utställning. Alla välkomna – Inga förkunskaper krävs.

13.15-14.15 JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD, JÄMLIKHET OCH INKLUDERING – EN ENDA ELLER VITT SKILDA KAMPER?

EPOS – Equality and Plurality On Stage – leder en paneldiskussion om vad vi kan vi göra för att förbättra mångfalden inom folkoch världsmusikgenren i Sverige? Hur inkluderande är branschen med avseende på klass, funktionsvariationer, stad och land, religion, hbtq och etnicitet? Behöver var och en av dessa parametrar sina egna specialiserade insatser för att kunna förbättras eller kan alla fösas samman under ett och samma paraply? Kan strävan efter jämställdhet och strävan efter mångfald eller andra parametrar, under vissa omständigheter, krocka? Vilka frågor är de mest aktuella för folk- och världsmusiken och dansen just nu?

14.15-15.15 UNG MUSIK FRÅN HELA VÄRLDEN!

Den 14 mars anordnar Songlines konsert och bokrelease tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet och Tallbergs Förlag!

Songlines – musik, möten, mening är en brännande aktuell inspirationsbok om ungdomar, musik, kultur och om inkluderingens villkor. Vad betyder egentligen kultur för välbefinnandet? Hur kan vi mötas över alla gränser genom samma intressen? Varför är det så svårt att arbeta med delaktighet och engagemang? Professionella, musikaliska mentorer, unga ledare och deltagare delar med sig av sina erfarenheter. Personliga berättelser och texter, varvas med lärdomar och enkla råd.

Med stöd av Arvsfonden och Stiftelsen Signatur

15.30-16.30 FOLKDANSAREN LENA

Visning av dokumentärfilmen Folkdansaren Lena. Efterföljande panelsamtal kring filmens tema om nationell identitet och en folklig deltagarkultur som står inför stora utmaningar.
Vilka förväntningar finns på ideella föreningar när det gäller till exempel mångfald, inkludering och att nå nya målgrupper? Vilket ansvar har man som förening och vilket ansvar tar man på sig?
I panelen:
Hadrian Prett, chef för Eric Sahlström-intitutet
Håkan Lidby, verksamhetsledare Hemslöjden
Moderator: Charlie Holmstedt från filmbolaget Film and Tell.

Filmvisningen är ett samarbete mellan Hemslöjden, ERIC SAHLSTRÖM INSTITUTET och Kulturens..

Program Clara Schumann-salen:

10.30-11.30 BEHÖVS KRITIKE(R)N?

Kulturkritik är något som allt färre svenska medier satsar på och de kritiker som skriver om folkmusik är försvinnande få. När en del av folkmusiken har offentliga finansiärer så bör det finnas en granskare, som även kan uppmärksamma okända musiker. Men vem ska ta den rollen om media upphör med sin bevakning av folkmusiken?

Välkommen till en paneldiskussion som modereras av Erik Jersenius. I panelen deltar Sofia Lilly Jönsson, Thomas Fahlander, Lennart Wretlind samt Magnus Säll.

11.45-12.45 KEYCHANGE 2.0

Keychange 2.0 är en nätverks- och karriärutvecklingssatsning för kvinnor och icke-binära musikartister och musikbranschpersoner, en internationell rörelse och ett forum för politisk aktivism för jämställdhet. Det äger rum 2019 – 2023 i 12 länder och drivs av Musikcentrum Öst, Reeperbahn Festival och PRS Foundation. Hör mer om detta av Mia Tärnström, projektledare och Ragnar Berthling, initiativtagare och verksamhetsledare Musikcentrum Öst.

12.45-13.45 DANSUPPVISNING AV KULTURELLA FOLKDANSGILLET 

13.45-14.45 VARGEN TILLHÖR INTE DEN SVENSKA FLORAN

Ett samtal om immateriellt kulturarv, traditioner och identitet.
Varje tid skapar sina former för kulturens nationalisering. Är kulturarvet ett hot eller en möjlighet och kan historien, kulturarvet och traditioner vara med att bygga samtiden och framtiden?
”För mig är kulturarv ett slags ständigt kollektivt förhandlande och det kan bara ske om många är delaktiga. Ännu fler borde göras delaktiga!” säger skådespelaren Robert Fux, som är moderator för samtalet.
I panelen: Hadrian Prett, vd för Eric Sahlström-institutet
Per Lodenius (c), ledamot i Kulturutskottet och Sveriges Bygdegårdars Riksförbund, Anna Åhlin-Orwin, verksamhetsutvecklare Kulturens
Moderator: Robert Fux. Samtalet arrangeras i samverkan med Eric Sahlström Institutet.

15.00-16.00 FOLKDANS PÅ KLASSKAMPENS GRUNDVAL

Wictor Johansson, forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv, berättar historien om det kommunistiska folkdanslaget Skäran som ett exempel på folkkulturens koppling till politiska ideologier. Vi följer det röda folkdanslaget, genom festligheter och partisplittringar, i kamp mot högernationalism och i arbete för freden samt på resor i såväl efterkrigstidens Europa som till kulturrevolutionens Kina.