Vill du bli partner?

Folk & Världsmusikgalan drivs av Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Kulturens Bildningsverksamhet, Eric Sahlström Institutet, Svenska Folkdansringen och Sveriges Spelmäns Riksförbund.

Förutom dessa brukar ett större eller mindre antal partners vara engagerade i arbetet med respektive gala. Det kan vara stora nationella organisationer men också små lokala föreningar. Somliga lägger mycket pengar, andra kanske bara ideellt arbete under ett enda år.

Du som vill vara med kan alltså bidra på olika sätt, med pengar och/eller arbetsinsatser, med egna arrangemang och/eller marknadsföring.

Det galan kan erbjuda i gengäld är:

  • Fribiljetter
  • Namn eller logga på trycksaker
  • Större eller mindre gratisannonser i programbok och på hemsida
  • En chans att synas i ett stort och viktigt musikaliskt sammanhang

Det du kan erbjuda är:

  • ekonomiskt stöd
  • insatser i arbetsgrupper
  • marknadsföring av galan
  • arbetsinsatser under galan
  • egna aktiviteter i samband med galan

Mer pengar och arbetsinsatser ger förstås mer förmåner.

Det pågår diskussioner kring hur Folk & Världsmusikgalan skall arrangeras i framtiden så exakt hur upplägget kommer att bli framöver är inte klart. Är du intresserad av att engagera dig i galan 2020 eller längre fram så hör av dig till info(at)folkgalan.se.