HÄR ÄR ALLA NOMINERADE!

Sjutton namn i fem kategorier - och så två kategorier där de belönade avslöjas direkt på galascenen, utan några nomineringar. Här är alla som kommer att sitta i salongen och bita på naglarna den 15 april ...

ÅRETS ARRANGÖR

Vi vill uppmärksamma alla dem som med ideellt och engagerat arbete bidrar till att konserter och festivaler blir av. Priset går till en arrangör som under 2021-22 nått framgång eller stärkt sin position med ett aktivt arrangörskap och ett för genren och dess publik bra koncept och program. Tre nominerade.

ORNUNGASTÄMMAN

Ornungastämman – en helg fylld av buskspel, dans, kon­serter och workshops i hjärtat av Västergötland. Spelmans­stämman har byggts upp kring den låtskatt som tecknades upp efter Ornungaspelmannen Johan Albert Pettersson 1929. Ända sedan starten 2013 har unga spelmän och återväxt haft en central roll på Ornungastämman. I kombination med väletablerade artister, lokala spelmanslag och ett livligt buskspel lockar Ornunga­stämman en bred publik.

THE BAGHDAD SESSIONS

Idén till The Baghdad Sessions föddes efter att Jafar Alkhaffaff, en av Iraks mest kända kom­ positörer som bor i Malmö, fick möjlighet att ta med sig några svenska musiker till Baghdad och spela konsert 2013. Ur det föddes bandet Mazguf Ensemble, ett löst sammansatt musikerkollektiv som sedan dess är husband i konsertserien. Tanken är att erbjuda en återkommande plattform för att uppleva arabisk musik i Malmö och Skåne, och en mötesplats för svensk­ och arabisktalande både på scenen och i publiken. Sedan 2013 har serien genom­ fört 6–8 konserter per år, där Mazguf Ensemble oftast är husband men bjuder in gästar­ tister. Främst lokala sådana, men även internationella ara­ biska artister. Konsertserien arrangeras av Arabiskt­svenskt Kulturcenter med stöd av Malmö Stad och Statens Kulturråd.

NORRKÖPINGS FOLKMUSIKFESTIVAL

Norrköpings folkmusikfestival firar oktober 2023 sin tjugonde upplaga i centrala Norrköping. Studentspelmanslags­-VM är en central del i eventet och en introduktion för många unga musiker till folkmusikscenen. Resten är magiska konserter, spel till dans, dans till spel och kurser. Festivalen arrangeras av ett gäng entusiastiska folk­musik-­ och dansälskare. De driver festivalen helt ideellt med föreningen Östgötafolk, f d Folkmusik i Linköping i samarbete med Bilda. Nuva­rande festivalkommitté består av Ebba Hellsten, Oscar Hör­berg, Ida Hellsten, Anna­Karin Ekman, Therése Magnusson, Lisa Johansson, Alexandra Lindvall och Gustav Carlberg.

ÅRETS NYKOMLING

Här ligger fokus på dem som inte är kända ännu men som har stor potential att slå igenom på allvar.Kan vara en ung grupp eller solist med rötterna i folklig tradition men också någon som startat en karriär sent i livet och som under 2021-22 tagit ett stort kliv framåt i sin karriär.Tre nominerade.

VAK

VAK är en folkkvintett som vuxit fram ur de två grupperna Västanvinden och dansduon Agnes & Klara. Tillsammans har de skapat en ensembleform där musiken och dansen kan ses som likvärdiga uttryckssätt för svensk folk­musik. De delar ett gemensamt intresse för samspelet och kommunikationen som upp­står i spel till dans och dans till spel. Under våren 2022 skapa­de VAK en scenisk form som varken är en ”konsert med dansare” eller en ”dansföreställning med musiker”. I stället har de valt att kalla det danskonsert. I den får publi­ken ta del av lusten, glädjen och nyfikenheten som VAK, med sina instrument cittern, klarinett, munspel och krop­par, har i utforskandet av den folkliga musiken.

HIALÖSA

2020 samlades tre skånska folkmusiker med en gemen­sam vision. Att blåsa nytt liv i den skånska traditionen och framföra den på nya scener. Ljudet av fioler i tre oktaver, fötter som stampar och röster i brokiga klanger bjuder med publiken på en resa med allt från råa polskor till sköra koraler. Genom nya och gamla kompositioner baserade på traditionell musik och Skånes historia, målas ett landskap upp. Minnen av ett förflutet och en vision för framtiden. 2022 hade de premiär för kon­serten Skånsk Jättegammal Pop, en tematisk konsert om livet, döden och dansen. Ban­det har turnerat runt med denna konsert runt i södra Sverige och även uppträtt på Cadansa Festival i Holland. Sagt om Hi­aløsa: ”Det bästa som hänt svensk folkmusik på 100 år!” (Karin Wallin, violinist och traditionsbärare).

ANNA EKBORG HANS-ERS

Anna Ekborg Hans­-Ers är en av den yngre generationens mest framstående folkmusiker. Hon har på senare år har eta­blerat sig både som soloartist och som ensemblemusiker i bland andra grammisnomine­rade stråktrion Northern Re­sonance. Med ett medvetet och djupt rotat fiolspel utforskar hon musikens gränser och lå­ter nya influenser få spelrum när hon sätter sin personliga prägel på låtarna. 2021 släppte hon debutalbumet SOLO där hon med stor integritet och nyfikenhet djupdyker i Rätt­vikstraditionen. Albumet ut­sågs samma år till Årets Solo­album av Lira, vann pris för Årets Folkmusik på Manifest­galan och Dalecarlia Music Awards samt nominerades till en Grammis.

ÅRETS TRADITIONSBÄRARE

En levande tradition där dåtid möter nutid är vår genres livsnerv. Priset går till någon som under 2021-22 utmärkt sig genom att levandegöra och förmedla en folklig tradition från när eller fjärran. Tre nominerade.

ROSTAM MIRLASHARI

Rostam Mirlashari, musiker, sångare, arrangör och inspiratör, kommer från Baluchistan i Iran. Där har han hämtat den musik som han under många år med varsam hand utvecklat i samarbete med sina många band och de traditioner han där mött. Golbang, Shohaz och Padik är några av hans grupper och har tillsammans med hans karriär som solist lett till en rad turnéer och framträdanden i Sverige, Europa och övriga världen. Rostams första soloskiva kom förra året och hyllades av en enig kritikerkår. Han har stu­derat vid Kungliga Musikhög­skolan och är här hemma också känd för sitt engage­mang i föreningen Farhang som i många år drivit Kista Världsmusikfestival utanför Stockholm.

PELLE BJÖRNLERT

Pelle Björnlert från Vråka i nordöstra Småland spelar företrädesvis musik som har sina rötter i den småländska och östgötska folkmusiktradi­tionen. Pelle har stort fokus på låtarnas ursprungliga funktion som bruks­- och dansmusik och har under lång tid utveck­lat sitt låtspel i nära kommuni­kation med dansen. Tidigt ska­pade han sig ett namn i kraft av ett personligt spelsätt med en smittande dansrytm och har länge varit en förebild för många spelmän från södra Sverige. Pelle säger: ”Min strä­van är att spela en dansant, liv­full och variationsrik musik.” På senare år har Pelles börjat komponera egna låtar, de flesta i traditionell stil, men ibland med en lite annorlunda udd. 2020 tilldelades han Stims pris som Årets kompositör. Han är riksspelman och har dessutom erhållit Zornmärket i guld.

JUANJO PASSO

Juanjo Passo är frilansmusiker, född i Buenos Aires, Argenti­na, sedan 13 års ålder bosatt i Sverige. Han växte upp med tangon och började som 16­-åring att uppträda som gitarrist med sin tango­sjungande far. Juanjo är grundare och ledare för det malmöbaserade tangobandet Orquesta Tangarte och tog i ja­nuari 2006 upp instrumentet bandoneon, som han studera­ de som självlärd. Juanjo har under många år arrangerat konserter, medverkat i lokala och internationella festivaler och samarbetat med flera av världens främsta tangomusi­ker. Att föra vidare tangotradi­tionen och dela med sig av sina kunskaper i tangomusi­ken är något han brinner för. Juanjo är kursledare och enga­gerad i många sammanhang runt tangon. Han gör också gränsöverskridande projekt i duon Sisu Platense.

ÅRETS UTGÅVA

Vi belönar en utgivning, fysisk eller digital. Här går priset till en utgåva med tydlig koppling till folklig tradition, som under 2021-22 utmärkt sig genom hög kvalitet – konstnärligt, innehållsmässigt och tekniskt. Tre nominerade.

SYMBIO / ENDEVAOUR

På sitt tredje album Endeavour har duon Symbio, Johannes Geworkian Hellman och Lars­ Emil Öjeberget, skapat ett drömskt ljudlandskap där in­nerliga melodier och hypnotis­ka beats skildrar livsbejakande teman. Symbios värld beskrivs som ett möte mellan ny­ skapande folkmusik, minima­listisk konstmusik och elektro­nisk klubbmusik, men fram­förallt: Musik som skapar bilder och väcker känslor. Med vevlira och dragspel i ett intri­kat samspel har Symbio etable­rat sig internationellt på den progressiva folk­- och världs­musikscenen. Sedan gruppen tilldelades priset som Årets Nykomling på galan 2016, har de turnerat intensivt i Sverige, Europa, USA och Kanada.

ROSTAM MIRLASHARI / ROZHNAK

Detta är sångaren Rostam Mirlasharis tionde album men det första i eget namn. Det innehåller låtar som beskrivs som ett ”explosivt djupdyk och interaktion mellan den tradi­tionella musikskatten från Baluchistan och den moderna instrumentuppsättningen och harmoniken från väst”. Rostam, född i Baluchistan i söd­ra Iran men bosatt i Sverige se­dan många år, kallas för ”Prince of Baluchi music”. Han lyfter fram den baluchiska mu­siken och ger röst åt en kultur som inte har en självklar hem­vist i hemlandet han själv tvingades fly från. Tillsam­mans med sin son, Bamshad Mirlashari (kompositör och medproducent för albumet), har de med musiker från Sve­rige, Iran, Kurdistan, Afgha­nistan, Turkiet och Chile, lyft fram det gömda guldet från Baluchistan som lämnar sin­nena fyllda med värme, inte lekt och hopp.

ERIKSSON/MYHR/MALMSTRÖM / FÖR SOLA SKIN’ PÅ TAK

Eriksson/Myhr/Malmström är en svensk-norsk trio som spe­lar nykomponerad folkmusik på gitarr, hardingfela och kla­rinett/basklarinett. Med inslag av improvisation och stäm­föring baserad på tekniker lånade från kontrapunkt har trion hittat fram till ett spän­nande musikaliskt uttryck.,Gitarrens melodiska och kontrapunktiska roll tillför en ny nyans, och hardingfelan och klarinetten går utanför sina roller som melodiinstru­ment genom improviserade ljudbilder och ackompanje­mang.

ÅRETS ARTIST

Kan vara en enskild artist eller en grupp som under 2021-22 utmärkt sig musikaliskt, på scen och med ett starkt personligt uttryck och bra scenisk kommunikation. Någon/några som synts extra mycket på festivaler eller i andra publika sammanhang och med en tydlig koppling till folklig tradition. Fem nominerade.

PIA POHJAKALLIO

Pia ”del Norte” Pohjakallio är dansare med sin skolning i fla­menco, något som också lyser igenom i allt hon gör. Pia är konstnärlig ledare och initia­tivtagare till FlamencoFredag och har också startat nyligen bildade Northern Flamenco Network. Förutom att arbeta på frilansbasis som dansare, ligger hon bakom ett antal sce­niska verk och mer experimentella projekt som hon kny­ter samman med en kärlek för konstens drabbande kraft

ORQUESTA TANGARTE

 Orquesta Tangarte är en argentinsk­svensk tango­orkester som grundades i Mal­mö 1999 av bandoneonisten Juanjo Passo med syftet att framföra och sprida tango­musiken från dess födelseplats, Rio de la Plata. Tangartes musik är framför allt den rio­platensiska tangon, med en stor och varierad repertoar från tangons olika stilar och epoker, och spelar både kon­serter och till dans. Tangarte har genom åren uppträtt på tillställningar av vitt skilda slag, stort som smått: tango­festivaler, musikfestivaler, konserter och milongas från norr till söder i Sverige, Skan­dinavien och på en hel del oli­ka platser runt om i världen.

LENA JONSSON TRIO

Lena Jonsson Trio balanserar mellan det virtuosa och det lekfullt musikaliska och rör sig sömlöst mellan de olika musikstilarna och världarna i Jonssons kompositioner. De väver samman Lenas kraftfulla fiolspel och Kristofers drivan­de bas med Eriks varierade och lyhörda gitarrklanger. De senaste åren har trion vunnit både Grammis och Manifest­priset och berört publik både i Sverige och internationellt med innerliga polskor, vilda bluegrasslåtar, sprudlande spelglädje och folkmusik i världsklass.

KONGERO

Sedan 2005 har Kongero ut­manat normerna för folk-­ och vokalmusik med sina innova­tiva arrangemang och sitt osedvanliga sväng. De är en av Sveriges mest turnerande folkmusikakter och har nått stor framgång världen över. Lotta Andersson, Emma Björ­ling, Sofia Hultqvist Kott och Anna Wikenius är fyra skickliga sångerskor som lyckats skapa ett unikt sound med sina traditionella visor och egna kompositioner. De har sedan starten släppt sex album och två songbooks.

HOVEN DROVEN

Hoven Droven är ett av Sveri­ges största folkmusikband. Blandningen av traditionellt låtspel, rytmiska utsvävningar, stora gitarrer och en rejäl por­tion spelglädje har under deras över trettio år långa karriär blivit ett kännetecken. Bandet har gjort tusentals spelningar i Europa och Nordamerika och deras säregna tolkningar av traditionell och nyskriven svensk folkmusik har gett ban­det tusentals fans runt om i världen. På folkmusikfestiva­ler, jazzklubbar, rockklubbar och andra scener, med sina fötter såväl planterade i den svenska meloditraditionen som inom rock och jazz, har de övertygat publiken med sitt smittsamma groove och virtuosa spel.

ÅRETS HEDERSPRIS

Detta pris tilldelas en individ eller aktör som med sin gärning bidragit till att de traditions- baserade kulturarven inom musiken och/eller dansen lever och utvecklas. Pristagaren offentliggörs under galan men inga nominerade utses.

ÅRETS KOMPOSITÖR

Priset är ett specialpris som delas ut genom ett samarbete mellan Stim och RFoD. Det avser att öka medvetenheten om att det skrivs ny musik inom folk- och världsmusikgenrerna. Inga nomineringar, endast vinnare utses och offentliggörs under galan.