Seminarieprogram

Seminarieprogram

Galan i Skellefteå kommer förstås också att bjuda på seminarier av olika slag. Programmet är inte klart. Här är de seminarier som arrangerades under galan 2021:

1 -SKILDA VÄRLDAR I FOLKMUSIKEN

Håller den vokala och den instrumentala folkmusiken på att glida isär? Var är de sjungande männen? Och hur lyfter vi sången i framtiden? Med utgångspunkt i Annika Hammers undersökande reportage i Liras vinternummer 2020 diskuteras dessa frågor i en panel bestående av Annika Hammer, skribent och sångerska, Susanne Rosenberg, sångerska och professor i sång, Ingrid Åkesson, musiketnolog och sångforskare, Johanna Bölja Hertzberg, sångerska och pedagog, och Carl-Erik Carlsson, sångare. Moderator: Patrik Lindgren, Lira.

26 mars 12.00-12.45
anmälan senast 25 mars
Länk mailas ut till anmälda ca 24 timmar innan start
Anmälan HÄR

Lira i samarbete med Kulturens.

2 – Dansen, musiken och människan

Välkommen till ett samtal mellan Ellika Frisell, spelman, pedagog och ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien och folkdansaren och koreografen Anna Öberg. Samtalet tar sin utgångspunkt i vad musiken och dansen gör med människan. Vad händer när man dansar eller spelar? Och vad händer när det inte går – som t ex under en pandemi? Och går det att sätta ord på?

27 mars 14.00 – 15.00. Facebook (se nedan) eller kulturens.se. Programpunkten är förproducerad. Du kan delta i livechatt under sändningen, var med och ställ frågor eller diskutera!

Plats: Länk till sändningen på facebook.

Folkmusikens hus och Studieförbundet Bilda arrangerar i samband med Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum en samtalsserie under rubriken Folkmusik – vadårå?

3 – Dans på distans

Ett samtal om hur mycket kan man anpassa en dans och när blir det en ny dans?

Diskussion mellan tre dansinstruktörer med mångårig erfarenhet av att lära ut danser. Pandemin har fört med sig anpassning och tvingat fram danser med avstånd och utan byten.

Lyft och knäfall kan ställa till problem när ålder och kropp hos dansarna gör det omöjligt. Kan man ta bort eller ändra i dansen och ändå kalla den vid det ursprungliga namnet? När blir det en ny dans?

Lyssna på synpunkter och tankar från Fredrik Bergh, instruktör i folkdansföreningen Kedjan och Stockholmsdistriktet, Cecilia Lindkvist, instruktör bl a i Skansens folkdanslag och Annika Emanuelsson, instruktör i Ringsjögillet och ledamot i Dans- och musiksektionen.

25 mars 14.00 – 14.30. Du kan titta på Facebook (se nedan) eller kulturens.se. Programpunkten är förproducerad.

Plats: Länk till sändningen på facebook.

Svenska Folkdansringen i samarbete med Kulturens. Foto: Eva-Lena Jönsson

4 – Smycken, rosor och huvudbonader

Ett samtal om likheter och skillnader i detaljer i våra dräkter i Sverige, men också över hela världen. Influenser vandrar åt olika håll och plötsligt kan det som anses unikt för just ett område dyka upp på en helt annan plats. Exempel på när likheterna kan vara slående är i just smycken, rosor och huvudbonader.

Medverkar gör Wiveca Linderström, som arbetat med dräktsmycken och skrivit boken Dräktsilver.
Wiveca har jämfört dräktskick från kungahus till bondesamhället. Eva Strömbäck, dräkt- och textilhistoriker, som jämfört dräkter och dräktdetaljer från olika områden. Anna-Karin Jobs Arnberg som arbetar som Verksamhetschef på Dalarnas Museum och ansvarar för samlingarna, hon har också mästarbrev i Påsöm. Anna-Karin har bland annat undersökt rosen som symbol och hur den vandrat över världen.

23 mars 14.00 – 14.30. Du kan titta på Facebook (länk nedan) eller kulturens.se. Programpunkten är förproducerad.

Plats: Länk till sändningen på facebook.

Svenska Folkdansringen i samarbete med Kulturens

5 – Vargen tillhör inte den svenska floran

Ett reflekterande samtal om kulturarv och kulturarvande.

Vi är alla en del av en jättelik myrstack med skiftande tillhörigheter, kollektiva minnen och en inbyggd strävan efter gemenskap och tillhörighet. Det är en utmaning att skapa kompassriktningar i ett tidsflöde, att bringa ordning i ett myller av mänskliga generationsvävar.

Kulturarv kan ses som ett slags ständigt kollektivt förhandlande som bara kan ske om många är delaktiga, först då blir fler nyanser av kulturarvs begreppet belysta. Hur kan vi bevara utan att konservera, behålla öppenhet istället för att åstadkomma slutenhet och stagnation?

Kulturarvsfrågan berör inte bara oss som lever här och nu. Vi måste våga lyfta blicken och se bortom oss själva. Skapa en levande rörelse tillsammans med tidigare och kommande generationers perspektiv och lärdomar.

Medverkar gör Robert Fux, skådespelare Stockholms stadsteater och Hadrian Prett, riksspelman och ordförande i Sveriges Spelmäns Riksförbund. Samtalet ledas av frilansande kulturjournalist Sofia Lilly Jönsson.

23 mars 12.00 – 13.00. Du kan titta på facebook eller kulturens.se. Programpunkten är förproducerad.

Plats: Länk till sändningen på facebook.

Sveriges Spelmäns Riksförbund i samarbete med Kulturens

6 – Operation: Omstart!

Pandemin har lamslagit livemusiken. Hur gör du som musiker och artist för att hålla skapandet vid liv under den största krisen musiklivet någonsin upplevt? Hur ser den ekonomiska strategin ut? Och hur ser planen ut för återstarten efter pandemin? Musikcentrum bjuder in musiker och artister till 1,5 timmar där vi fokuserar på verktyg, tips och råd inför omstarten av ett levande musikliv efter pandemin.

Vi samlas först i helgrupp i Zoom för att värma upp med några väl valda talare samt en genomgång av de teman som vi sedan fokuserar på i mindre grupper. Därefter delar vi upp oss i så kallade breakout rooms och delar kunskap och inspiration kring olika teman som till exempel Kreativiteten,
Pengarna, Den strategiska planen och Presentationen. I varje grupp finns en på temat kunnig samtalsledare. Varje deltagare kommer att medverka i minst två samtal. Allt avslutas med en sammanfattande samling i storgrupp. Kom att hitta inspiration för omstarten!

25 mars, 10.00 – 11.30 

Digitalt/Zoom. Länk och anslutningsinformation skickas ut till anmälda cirka 24 timmar innan programpunktens start. 

Anmälan senast 24 mars kl 12 – klicka HÄR

Musikcentrum Väst i samarbete med Kulturens

7 – Keychange – på vilka sätt är pandemin såväl ett hot som en möjlighet för ett jämställt musikliv?

Det globala jämställdhetsprojektet Keychange drivs av Musikcentrum, Reeperbahnfestivalen i Hamburg och PRS Foundation i Storbritannien i partnerskap med organisationer och festivaler i 12 länder. Sverige är Way Out West partnerfestival. I ett samtal mellan festivalföreträdare, Musikcentrum och artister får du veta mer om projektet, om internationellt jämställdhetsarbete och hur pandemin både är ett hot mot, och en möjlighet för ett mer jämställt musikliv. Fas två av Keychange startade 2019 och pågår till 2024 och vars kärna är karriärutveckling för kvinnliga och icke-binära artister och branschproffs, att stötta en jämställd musikbransch och musikpolitik på nationell och internationell nivå.

Samtalar med inbjudna gäster gör Mia Ternström och Ragnar Berthling från Musikcentrum Öst.

23 mars 10.00-11.00

Plats: Digitalt/Zoom. Länk och anslutningsinformation skickas ut till anmälda cirka 24 timmar innan programpunktens start.

Anmälan senast 22 mars kl 10.00 – klicka HÄR

Musikcentrum i samarbete med Kulturens

8 – Improvisera virtuellt utan latency?

I VR-projektet Folk Song Lab på Kungliga Musikhögskolan träffas vi, sitter tätt tillsammans i en cirkel och improviserar kollektivt med rösten. Ja, så var det innan pandemin. Men nu?

På KMH har Folkmusikinstitutionen sedan hösten 2020 ett pågående VINNOVA-finansierat forskningsprojekt tillsammans med företaget Elk Audio. Här betatestar Folk Song Lab och lärare och studenter företagets Aloha, som gör latency-fritt musicerande över internet möjligt! Vi berättar om Aloha och våra erfarenheter av tekniken och att musicera över nätet.

Medverkar gör bland annat Eva Rune från Folk Song Lab och Susanne Rosenberg från Kungliga Musikhögskolan.

26 mars, 14.00 – 15.00 

Plats: Digitalt/Zoom. Länk och anslutningsinformation skickas ut till anmälda cirka 24 timmar innan programpunktens start.

Sista anmälningsdag 25 mars kl 12.00 – anmäl dig HÄR

KMH i samarbete med Kulturens

9 – 40 ÅR MED GROUPA

Möt Mats Edén och Jonas Simonson, två av förgrundsgestalterna i denna legendariska grupp.

Med sin helt unika form av nordisk folkmusik räknas Groupa till en av genrens absoluta supergrupper och har sedan 1981 gått i bräschen för den progressiva nordiska folkmusiken. Genom sin karaktäristiska blandning av äldre melodier, fria improviserade inslag, nya kompositioner och fantasifulla instrumentation har gruppen påverkat en hel generation av musiker.

2021 fyller Groupa 40 år och jubileumsåret firas med spektakulära nya och nygamla samarbeten. Under året kommer de att göra konserter med Lena Willemark, Sara Parkman och Samantha Ohlanders samt norska pianisten Ingfrid Breie Nyhus. Musiken från Kind of Folk-projekten, nyskrivna jubileumsfanfarer och några överraskningar från det välfyllda skafferiet utlovas. Självklart blir det samlingsplatta med godbitar från de tolv albumen som släppts genom åren.

27 mars 16.00 – 17.00. Du kan titta på facebook eller kulturens.se. Programpunkten är förproducerad.

Plats: Länk till sändningen på facebook.

Groupa i samarbete med Kulturens

10 – OMSTÄLLD FESTIVAL

När Covid-19 kom våren 2020 stod det ganska tidigt klart att sommarens festivaler och spelmansstämmor var i fara. Vissa ställde in, andra ställde om. Fem festivaler och stämmor samtalar om hur de ändrade sina upplägg med kort varsel. Vilka lösningar blev det och varför? Vilken respons fick festivalerna från publiken? Hur gick det med ekonomin? Och hur blir det 2021?

Medverkande: Jenny Gustafsson (Ornungastämman), Thuva Härdelin (Delsbostämman), Maria Bojlund (Korrö Folkmusikfestival och Folkfest Malmö) och Ida Hellsten (Norrköpings Folkmusikfestival)

Moderator: Jenny Mattson (Kulturens Bildningsverksamhet)

Plats: Digitalt / Zoom Webinar. Länk och anslutningsinformation skickas ut till anmälda cirka 24 timmar innan programpunktens start.

Datum och tid: 24 mars, 11:00-12:00 – anmäl dig HÄR

Musik i Syd i samarbete med Kulturens