Senaste nytt - fredag 13 december 2019

Juryn utsedd och redo …

Nu ligger juryn för Folk & Världsmusikgalan i startgroparna för att kika på alla era förslag till pristagare. Det är en namnkunnig skara som strax tar sig an alla förslag.

Ordförande i årets jury är Karin Eriksson, musiketnolog och fil dr i musikvetenskap. Hennes huvudsakliga forskningsområde är traditionell musik och kulturarv och hon disputerade 2017 på en avhandling om gränsdragningar och kvalitetsbedömningar kring spelmansmusik genom Zornmärkesuppspelningarna.

Övriga ledamöter i juryn – som delar upp sig och ansvarar för olika kategorier – är sångaren Brita Björs, redaktören Patrik Lindgren, samt producenterna och musikerna Esbjörn Wettermark, Markus Falck, Ulrika Gunnarsson och Magnus Gustafsson, pensionerades producenten Monika Dikanski, musikerna Samantha Ohlanders, Juan Romero och Allan Skrobe, dansaren och producenten Lotta Johansson samt Mathias Boström från Smålands musikarkiv.

Måndags morgon drar juryarbetet igång. I detta nu finns det 211 förslag i sju kategorier att ta del av. Många namn är nämnda flera gånger, både i samma kategori och i fler än en. Sammanlagt har snart 700 personer lagt förslag.

Mest förslag finns i Årets Grupp (51) följt av Årets Utgåva (46). Årets Arrangör och Årets Artist har 17 förslag vardera. Sista dag att föreslå vinnare är 15 december – observera att det inte per automatik är den som föreslås flest gånger som vinner. Det räcker ibland med ett enda förslag med en bra motivering.

Jurymedlemmar deltar självfallet inte i röstning i de fall de är på ett eller annat sätt inblandade i ett lagt förslag.