Programmet - Lördag kl 10:00

Seminarier & workshops

Som vanligt blir det ett stort seminariepaket på Dunkers för alla under galalördagen

Här är programmet för seminariedagen, lördag 18 mars:

WORKSHOPS:

OBS – TORSDAG Kl 19-20: Breaking till folkmusik?

Jamma med Helsingborgs breakdansare från Föreningen FeeT när breakdance möter folkmusik. Är du dansare? Kom förbi och utbyt erfarenheter och ha kul. Är du musiker? Kom förbi tag med ditt instrument och ge dansarna en match.

Kl 10.00-11.30: Instrumentbygge i samspel

Johannes Holmquist lärde sig bygga instrument av Alban Faust i Ör Frestersbyn och av Oskar Olofsson i Lillhärdal. I övrigt är han visdiktare, tonsättare och översättare. Han kommer att ge en kortfattad historik om två svenska folkinstrument, säckpipa och Härjedalspipa; alltså ett rörbladsinstrument och en spaltflöjt. Seminariet behandlar begrepp som tonbildning, tonalitet och material. Några av deltagarna kommer att erbjudas möjlighet att med enkla medel tillverka ett blåsinstrument.
Peter Bengtsson har arbetat hela sitt liv med trähantverk. Det började med möbelsnickeri, men intresset för musik och musikinstrument ledde ganska snart in mot tillverkning av gitarrer. Efter jobb på Bjärton blev han elev hos och sedermera assistent åt gitarrbyggaren Georg Bolin. Sedan 1992 har han en gitarrverkstad i Sölvesborg och innehar även mästarbrev i yrket.
Seminariet kommer att handla om samspelet mellan instrumentbyggaren och den utövande musikern. Det gäller till exempel ton och spelbarhet, men även estetiska värden som form och utsmyckningar. Materialvalet är en viktig komponent i ett musikinstrument; olika träslag ger olika klang och i seminariet kommer deltagarna att få lära sig hur man testar detta och prova själv på de vanligaste träslagen som används vid tillverkning av instrument. Arr Visan i Sverige.

11.00-12.30: Skånska Polskor

Skåne har en helt egen palett av markerade polskor med speciella namn såsom svingedans, körepolska, runtenom m.fl. Nils Andersson skev en gång att de bara är olika namn på samma dans. Vid närmare studier av källorna visar det sig att så inte alls är fallet. Både vad gäller melodimaterial samt dansmässigt och rytmiskt, skiljer de sig kraftigt åt, både inbördes och från mellansveriges hambopolskor och bondpolskor. I workshopen kommer begreppen att sorteras upp och några låtar av de olika sorterna att läras ut med betoning på sina rytmiska särdrag och tempon. Ledare: Åke Persson, arr Skånes Spelmansförbund

Kl 11.00-12.30: Workshop i serbisk dans

Serbiskt Kulturcenter Mladost är mötesplatsen i Helsingborg där du finner unga själar som brinner för samma passion, serbisk kultur och traditionella folkdansen folklor. Kom och dansa med oss! Arr Mladost

Kl 12.45-13.30: Skånsk menuett, workshop för spelmän

Karin Wallins far, Börje Wallin, var pionjär och en framstående forskare inom den skånska folkliga dansen. Han gav bland annat nytt liv till den skånska folkliga menuetten. Karin var spelman på Börjes danskurser och hon utvecklade genom åren en unik förmåga att lyfta och stötta dansarna genom att framhäva dansen i musiken. Karins kraftfulla och uttrycksfulla spelstil gav henne 2007 Zornmärket i guld. På Karins workshop får du chansen att lära dig spela menuett så som hon brukar spela till dans. Ledare Karin Wallin, arr Skånes Spelmansförbund.

Kl 13.00 Gör din röst hörd, röst- och sångworkshop

Mehmed ”Mesa” Jakic, mångsidig musiker, sångare, pedagog numera bosatt i Malmö där han startat en egen musikskola. Han har ett stort intresse och engagemang för att inspirera och ge trygghet i musiken och för att utveckla den musikaliska förmågan hos vuxna och barn. Tillsammans utforskar vi rösten, ung som gammal. Hur låter just din röst och hur kan du utveckla din personliga klang? Låt oss ha roligt, använda vår fantasi och skapa en värld fylld av ljuva toner!
Arr: Folk You – Ung folkkultur

13.30-14.15: Skånsk menuett, workshop för dansare

Den svenska folkliga menuetten rekonstruerades på 1970-talet av helsingborgaren Börje Wallin, som under hela sitt liv jobbade med att dokumentera, återuppliva och lära ut folklig dans från Skåne. Det är denna menuett som spridits och blivit populär runtom på dansgolv, kurser och i dansföreställningar. Börjes familj var ständigt involverad i hans arbete och nu bjuder de på workshop i menuett. Välkommen att lära dansen av hans döttrar Karin Wallin och Gina Nyander, samt svärson Bo Nyander och barnbarn Anna Nyander. Arr Svenska Folkdansringen

SEMINARIER:

10.00-11.30: Folklig dans – från bondesamhälle till nutid

Dagens folkdansgolv är till stor del ett resultat av revivalprocesser där ett fåtal eldsjälar genom sitt arbete blivit länkar till det förflutna. Linnea Helmersson, etnolog och dansare, presenterar eldsjälarnas arbete och diskuterar vilken betydelse det har det fått för hur, när och vad vi dansar idag. Hon diskuterar också hur folkdansen blivit en nationell, urban subkultur. Anna Nyander, danspedagog och forskningsarkivarie, ger ett exempel på en av dessa eldsjälar, Börje Wallin från Helsingborg. Hon berättar om hans arbete med att återuppliva den svenska folkliga menuetten, och om hans sätt att förhålla sig till tradition, källmaterial och rekonstruktion av dans. Mats Nilsson, (bilden ovan), dansare och docent i etnologi, avslutar med att titta på denna dansrepertoar ur ett vidare perspektiv. Han diskuterar hur urbanisering och andra förändringar i det postindustriella samhället påverkat folkdansen i Sverige i dag. Arr Samarbetsnämnden för folklig dans och Svenskt visarkiv.

Kl 10.00-10.45: Assar Bengtsson – ett spelmansporträtt

Assar Bengtsson (1909-2004), Malmö, var en berättande spelman på fiol och träskofiol. Han blev riksspelman 1964 och fick Zorns guldmärke 1974. Med bilder, berättelser, musik och videofilmer, får vi ta del av ett spelmansliv som varade under nästan hela 1900-talet. Assar var ordförande och spelledare för Malmö Spelmanslag och Skånes Spelmansförbund på 1950-talet. Var med i Frukostklubben två gånger och blev utslängd från Hylands Hörna 1968, när han pratade mer än han spelade. Assar Bengtsson bildade Sveriges första spelmanslag under tidigt 1930-tal och spelade under många år i radio, TV och för kungligheter. Välkomna till 45 minuters underhållning med Assars son, spelmannen Staffan Bengtsson, Lund. Arr Skånes Spelmansförbund

Kl 11.45-12.30: Artister och arrangörer – hur kan vi minska vårt miljöavtryck?

Artister generellt, och framför allt inom folk- och världsmusik, kan troligen sägas ha ett ganska litet miljöavtryck. Helt enkelt för att de flesta tjänar så pass lite att de inte har råd att konsumera så mycket. Men det finns ett område där artister påverkar ganska mycket – genom de många resor de gör under turnéer. Idag är den inhemska marknaden för de flesta frilansande musiker så pass liten att det närmast är ett krav att man turnerar ganska mycket utomlands för att kunna försörja sig. Samtidigt är det ingen hemlighet att framför allt flyget är en av de stora miljöbovarna bakom klimatförändringarna. I dagsläget skenar klimatförändringarna. Har de turnerande artisterna själva ett ansvar för detta, och vad kan de i så fall göra åt det? Kan man bygga upp en marknad för sig själv i närmiljön, och hur gör man i så fall? Har arrangörerna ett ansvar, genom att prioritera att boka artister som är ”närproducerade”? Och vilket ansvar har kulturpolitiken och de bidragsgivande institutionerna för detta?
I panelen deltar Mikael Marin, medlem i Väsen, en av Sveriges mest turnerande folkmusikgrupper, som också gjort turnéer på cykel, Annika Román, sångpedagog och kommunalråd (mp) i Helsingborg, Erik Stenberg, Mix Musik, folk- och världsmusikarrangör, Jan-Peter Bergqvist, föreningen Artister för Miljön samt Veronica Lamppa Lönnbro, Kulturrådet. Moderator: Pär Moberg, frilansmusiker och ansvarig för kurserna i musikbranschkunskap för folk- och världsmusiker vid Musikhögskolan i Malmö. Arr Pär Moberg.

Kl 12.45-13.30: Keep the dream alive – att utmana och utmanas

Ett seminarium om sångens enande kraft och vikten av att som ledare våga utmana sig själv för att kunna utmana andra. Vi tar vår utgångspunkt i den amerikanska medborgarrättsrörelsen och sångens betydelse i kampen för rättvisa. Vi drar paralleller till sångens enande kraft i Baltikums frihetskamp och landar i sångens och musikens förmåga att bygga broar i Sverige idag och genom allt detta ledarens och allas behov av att utmana sig själv för att kunna utmana andra.

Jonas Engström, körledare och föreläsare, har genom sitt arbete som tidigare projektledare för Stockholm Gospel Körfestival och ett flertal resor till bl.a. Martin Luther Kings Atlanta fått en stor erfarenhet av den afroamerikanska sångtraditionen. Jonas är en uppskattad och ofta anlitad körinspiratör i Sverige och övriga Europa. Arr: Sveriges Körförbund

Kl 12.45-13.30: Köp den blindes sång!

Ett seminarium om tiggarverser och andra socialt orienterade visor i skillingtryck. Visforskaren Karin Strand berättar om sin nyutkomna studie om skillingtryckvisor, som tematiserar olika sociala angelägenheter i sin samtid. Det handlar om tiggarverser av blinda, visor om aktuella brott och brottslingar samt berättelsesånger som propagerar mot dryckenskap. I undersökningen av visornas historia och funktion studeras visorna ytterst som sociala gränssnitt: hur texterna representerar de verkliga personer, problem och omständigheter de utger sig för att skildra. Detta kommer att illustreras med nedslag i personöden och den vidare historien bakom de tryckta orden.

Karin Strand är forskningsarkivarie och bitr. arkivchef vid Svensk Visarkiv (Musikverket). Hon är fil.dr. i litteraturvetenskap och disputerade 2003 på en avhandling om den sentimentala schlagertraditionen i Sverige. Hennes forskningsintressen rör motiv och mediering av folkliga och populära visor i former som skillingtryck och handskrivna visböcker. Hon är aktuell med boken Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck (2016). Arr Svenskt visarkiv

pressbild Jan Hammarlund

Kl 13.45-15.15: Grenar på samma träd eller helt olika träd?

En diskussion kring historia, utveckling, likheter, skillnader och korsbefruktning mellan folkmusik, folkvisa och den s.k. litterära visan. Paneldiskussionen kommer att beröra historiken och utvecklingen hos folkmusik, folkvisa och visa och dessutom kommer jämförelser att göras med internationella förhållanden när det gäller genreindelning och utvecklingstendenser. Paneldeltagarnas stora kunskaper och engagemang kommer att borga för en intressant diskussion med spännande slutsatser.

Paneldeltagare är Dan Lundberg, moderator, docent och chef på Svenskt visarkiv, Jan Hammarlund, (bilden t v)  folksångare och visdiktare, Astrid Selling, riksspelman, folksångerska, kompositör och musikarrangör, Anders Gunnarsson, riksspelman och styrelseledamot i Visan i Sverige, Johanna Bölja, folksångerska och pedagog, Lucas Stark, vissångare, och Nanna Walderhaug, vissångare, lärare i låtskrivning och gitarrspel på visskolan i Västervik, arr Visan i Sverige.

Kl 13.45-14.30: Utveckling av nya publikgrupper med fokus på etnisk mångfald – strategier för marknadsföring och kommunikation

Kl 13.45-14.30: Utveckling av nya publikgrupper med fokus på mångfald – strategier för marknadsföring och kommunikation

Kulturorganisationen Selams evenemang äger rum i centrala konsertsalar med målet att attrahera diasporagrupper, ofta ytterstadspublik, såväl som vana konsertbesökare från innerstan. I detta seminarium presenterar Osiel Ibáñez strategier och metoder för att nå nya publikgrupper och ökade publiksiffror.

Osiel Ibanez är utbildad på Dramatiska institutet (numera STDH) och har en magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Osiel har arbetat fyra år i Kulturrådets referensgrupp för fria musikgrupper, och har tillsammans med Selam erhållit utmärkelser och priser, bl.a. Årets Arrangör vid den första upplagan av Folk & Världsmusikgalan 2010. Arr: Selam

Kl 14.45-15.30: Jämställdhet på folk/världsmusikscenen i Europa

Hur ser jämställdheten ut på folk- och världsmusikscenen i Europa i dag? Hur ser det ut om man jämför med andra musikgenrer? Vilka skillnader kan vi se i olika länder? Vad kan göras för att skapa en positiv utveckling? Vilka strategier har hittills visat sig ha goda effekter och vilka har inte? Kan olika länder i Europa lära av varandra för att öka jämställdheten på musikscenen? Är internationellt samarbete ett bra verktyg för att driva en positiv utveckling?

Dessa frågor och andra kommer att diskuteras av svenska och internationella gäster och moderator Ulrika Gunnarsson i ett öppet samtal, som kommer hållas på engelska. Ulrika Gunnarsson är producent på Musik i Syd och folksångerska. Hon har även arbetat på Sveriges radio P2, Svenskt visarkiv och som jämställdhetskoordinator på Musikverket. Paul Brauer är kommunikatonschef på Piranha Arts där han bl a  arbetar med att utforma WOMEX och Classical Next. Han har en bakgrund som musikjournalist och musikproducent, bl a på House of World Cultures i Berlin.
Anna Wikenius är sångerska, kompositör och arrangör i folkmusikgenren och har, som sångerska i vokalgruppen Kongero och den svenskfinska trion Folk’Avant turnerat flitigt i Europa och Nordamerika under de senaste sju åren. Nu arbetar Anna även med att utveckla folkmusiken i Stockholm för studieförbundet Bilda.
Lennart Strömbäck är producent och projektledare på NorrlandsOperan i Umeå och konstnärlig ledare på Umeå Jazz Festival. Han har även arbetat för Rikskonserter, är aktiv i Europe Jazz Network och medlem av Statens Musikverks konstnärliga råd.

Arr EPOS, Equality and Plurality On Stage.